Vào trang web chính thức bet366

Cách đây 93 năm, vào mùa xuân năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng nước ta.

Qua 93 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng đồng hành cùng dân tộc vượt qua mọi gian lao, thử thách, từng bước giành thắng lợi to lớn, đưa Việt Nam từ một nước không có tên trên bản đồ thế giới trở thành một quốc gia có vai trò, vị thế và uy tín trên trường quốc tế đúng như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Vào những năm 1928-1929, tỉnh Ninh Thuận đã có một số tổ chức Đảng, tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời như: Chi bộ Tân Việt Cầu Bảo, Chi bộ Tân Việt Đề-pô Tháp Chàm,... Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập, đề ra chủ trương chọn những đảng viên Tân Việt đủ tiêu chuẩn chuyển thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại Ninh Thuận, cơ quan liên tỉnh (Ngũ trang) tiến hành thực hiện nghị quyết chuyển Đảng vào tháng 3/1930 tại khu vực Đồn Kiểm lâm Tân Mỹ (Ninh Sơn). Đến tháng 4/1930, các Chi bộ Tân Việt ở Ninh Thuận tiến hành thực hiện chủ trương chuyển Đảng. Từ đó, Ninh Thuận có các chi bộ cộng sản đầu tiên hoạt động, trở thành hạt nhân lãnh đạo phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân trong tỉnh đánh đuổi thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng tỉnh nhà, góp phần cùng cả nước bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc; chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Ninh Thuận đã đổi mới cách nghĩ, cách làm, năng động, sáng tạo, tự lực, tự cường, phát triển kinh tế, ổn định và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế.

Tp. Phan Rang - Tháp Chàm rực rỡ cờ hoa mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: Văn Nỷ

Trong năm 2022, trong bối cảnh có những thuận lợi, khó khăn thách thức đan xen, với sự chủ động, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, cùng sự đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh, đã thực hiện đạt kết quả trên các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục được duy trì ổn định và có bước phục hồi, phát triển; nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra; tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 7,42%. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời; công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo được thực hiện tốt hơn. Tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả tích cực. Những kết quả tỉnh ta đạt được trong năm 2023, tạo tiền đề cho sự phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

Phát huy tinh thần cách mạng vẻ vang của Đảng trong 93 năm qua, toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân tỉnh ta tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo và sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị nhằm thực hiện thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Nghị quyết của Tỉnh ủy đã đề ra năm 2023, đó là: Tiếp tục ưu tiên phục hồi và giữ ổn định, phát triển kinh tế; kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế số, chuyển đổi xanh, nâng cao năng suất lao động và chất lượng nguồn nhân lực; tập trung trên các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng, đồng thời phát triển một số dịch vụ gắn với chuyển đổi số; tiếp tục hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển các lĩnh vực trọng điểm, tạo ra các đột phá mới. Chú trọng phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó tốt với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Với truyền thống đáng tự hào qua 93 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ Ninh Thuận và với niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới, Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh cùng với cả nước tiếp tục đoàn kết, phấn đấu với quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa; năng động, sáng tạo hơn nữa để tranh thủ mọi thời cơ, thuận lợi; vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức; hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023, góp phần xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp.

----------

Ý kiến tâm huyềt hướng về Đảng

Tiến sĩ Trần Đình Lý, Phó Hiệu trưởng Trường bet366 Nông Lâm  TP. Hồ Chí Minh, Giám đốc Phân hiệu Ninh Thuận

Trong thời gian qua, cả hệ thống chính trị của tỉnh đã xác định rất rõ yêu cầu nhiệm vụ tập trung đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao để phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là nguồn nhân lực trụ cột. Tôi tin tưởng và mong muốn Đảng bộ, chính quyền tỉnh Ninh Thuận tiếp tục có những chủ trương đúng đắn, hợp lý để hỗ trợ công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho nông nghiệp của tỉnh, tập trung đào tạo dài hạn đội ngũ chuyên gia, kỹ thuật cao ở các lĩnh vực then chốt như: Công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo, du lịch, công nghệ thông tin. Về phía Phân hiệu, sẽ quyết tâm cao nhất để thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết số 115/NQ-CP của Chính phủ; tăng cường ký kết hợp tác với các cơ sở giáo dục và nghiên cứu trên địa bàn tỉnh; tổ chức giáo dục hướng nghiệp cho học sinh từ bậc phổ thông; đổi mới, đa dạng hóa các phương thức đào tạo; chú trọng nâng cao năng lực thực hành, kỹ năng, kỹ thuật cốt lõi và các kỹ năng mềm cho học viên... Phân hiệu cũng rất mong lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ, giảng viên có nhiều cơ hội tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học, góp sức cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt chủ trương đột phá về phát triển nguồn nhân lực cho tỉnh n

Đại úy Nguyễn Duy Hưng, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh

Trong 93 năm qua, Đảng ta đã vững vàng chèo lái con thuyền cách mạng, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, lãnh đạo toàn dân tộc đánh thắng kẻ thù xâm lược, tiến hành công cuộc đổi mới, thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Với niềm tin tưởng tuyệt đối vào Đảng, vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, với tinh thần “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, chúng tôi, những đảng viên trẻ trong lực lượng công an Ninh Thuận được sinh ra, lớn lên trong hòa bình, độc lập, tự do, luôn nhận thức sâu sắc: Có được hạnh phúc đó là nhờ có Đảng lãnh đạo và biết bao máu xương của cha ông ta đã đổ xuống. Thế hệ trẻ chúng tôi nguyện phấn đấu hết mình, luôn nỗ lực học tập, rèn luyện, cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; kế thừa, giữ gìn và phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, xứng đáng là lực lượng thanh niên công an trong thời đại Hồ Chí Minh “Bản lĩnh, tiên phong, sáng tạo, kỷ cương, lập công vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc nhân dân” n

Đảng viên Nguyễn Thiện Quyến, 53 tuổi Đảng, khu phố 2, thị trấn Phước Dân (Ninh Phước)

Từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã thể hiện được sức mạnh tổ chức chính trị của giai cấp công nhân. Vai trò lãnh đạo của Đảng được phát huy tích cực trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Đảng ta luôn quan tâm chăm lo giáo dục, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên (ĐV). Đảng lãnh đạo nhân dân vượt qua khó khăn, thách thức, đưa công cuộc đổi mới đất nước đạt được nhiều thành tựu to lớn. Gia đình tôi hiện có 11 ĐV. Tôi động viên con cháu tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng do Bác Hồ sáng lập. Phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu của người ĐV, nói đi đôi với làm, nêu gương ĐV gương mẫu nơi công tác cũng như nơi cư trú. Tuy tuổi cao nhưng bản thân vẫn tích cực tham gia hội họp, vận động người dân trong khu phố chung tay xây dựng đường bê tông khu dân cư, lắp đặt đèn chiếu sáng bảo đảm bà con đi lại an toàn. Đồng thời tích cực tham gia xây dựng chi bộ khu phố nhiều năm đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh lãnh đạo cán bộ, nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ hạt nhân chính trị ở địa bàn khu dân cư n

Cả sư Hán Văn Dậu, Phó Chủ tịch Hội đồng chức sắc Chăm Bàlamôn tỉnh

Trong suốt 93 năm qua, từ khi có Đảng lãnh đạo đến nay, đồng bào Chăm chúng tôi luôn đồng hành với Đảng trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Trong tình cảm của người hoạt động tôn giáo Bàlamôn, chúng tôi luôn ghi nhận công lao to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam và của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc, thống nhất đất nước.

Với vai trò của Cả sư, Phó Chủ tịch Hội đồng chức sắc Chăm Bàlamôn tỉnh Ninh Thuận, chúng tôi luôn vận động bà con sống tốt đời, đẹp đạo tích cực tham gia hoàn thành nghĩa vụ công dân đối với đất nước. Tuyên truyền, vận động đồng bào Chăm Bàlamôn đoàn kết cùng tín đồ các tôn giáo, các dân tộc chung tay cùng Đảng bộ và chính quyền địa phương chăm lo nâng cao đời sống người dân, xây dựng nông thôn mới ngày càng khởi sắc.

Nguồn : //baoninhthuan.com.vn/news/135645p24c161/phat-huy-tinh-than-chu-dong-sang-tao-phan-dau-hoan-thanh-muc-tieu-nhiem-vu-nam-2023.htm

Số lần xem trang: 2174
Điều chỉnh lần cuối: 03-02-2023

Trang tin

Đoàn đánh giá ngoài cấp cơ sở giáo dục 2018-2023 (01-12-2023)

Tọa đàm Kỷ niệm 41 năm ngày nhà giáo việt nam ( 20/11/1982-20/11/2023) (23-11-2023)

Phân bet366 TP. Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận:trao bằng tốt nghiệp đợt 3 năm 2023 (23-11-2023)

Phân bet366 TP. Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận Khai giảng năm học 2023-2024 (23-11-2023)

Những thay đổi quy chế thi tốt nghiệp THPT 2023 (31-01-2023)

Lễ ký kết hợp tác giữa Phân bet366 Tp. Hồ Chí Minh với Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố và Trường Cao đẳng Nghề Ninh Thuận (26-12-2022)

Sáp nhập Trường CĐ Sư phạm Ninh Thuận vào Trường ĐH Nông lâm TPHCM (13-03-2021)

BÀI PHÁT BIỂU TÂN THẠC SĨ NĂM 2020 (10-11-2020)

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2020 - 2021, KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP "XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN, TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 (10-11-2020)

Phân bet366 TP. Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận: Tọa đàm hành trình 10 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển (18-05-2020)

Xem thêm ...

Trang liên kết

65 năm thành lập Trường bet366 Nông Lâm TP.HCM

 

 

 Sở Giáo Dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !